dekoor

route, persbericht

dekoor

Dit is Dékoor. Een vierstemmig koor van zo’n 35 mannen en vrouwen, tussen de 30 en 65 jaar, die allemaal veel van zingen houden. Een koor dat zich onderscheidt door te kiezen voor een repertoire van klassieke stukken die nèt wat minder doorsnee zijn. Dékoor zingt zowel a capella als met verschillende soorten begeleiding: piano, orgel, strijkers, blazers, al naar gelang de componist van ons vraagt.
Plezier in zingen vinden we belangrijk. Maar we nemen het wel serieus. Het is onze ambitie om ons als koor te blijven ontwikkelen en we studeren dan ook ieder jaar nieuwe stukken in. Gemiddeld treden we zo'n 2 keer per jaar op, met een eigen concert. Maar ook verlenen we muzikale medewerking aan een festival (bijv. Dickens) of een culturele activiteit. Meestal in Deventer, soms ergens anders in de provincie of net daarbuiten. Iedere woensdagavond repeteren we in de Adventkerk, Binnensingel 42, 7411 PN Deventer

dekoor